Díjszabás

Az Ügyvédi törvény rendelkezései szerint az ügyvédi munkadíj a felek szabad megállapodásának tárgya, amelyről a megbízás pontos ismeretében – személyes találkozást követően – áll módomban tájékoztatást adni.  A díjazás – az ügy típusától függően óradíjban, százalékos arányban, vagy fix összegben kerülhet meghatározásra.
Szolgáltatásaim átalánydíjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek.
Az általam adott árajánlat kialakítása során figyelemmel vagyok a konkrét ügy bonyolultságára, az ügy értékre, felelősségre és a várható munkateher mértékére. A díjazásban történő előzetes megállapodás biztosítja, hogy az ügyfél részére a megbízásommal járó költségek előre tervezhetőek, kiszámíthatóak legyenek.
A megbízási díj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket és díjakat (pl. illeték, tulajdoni lap, cégkivonat, hatósági eljárások díjai).

libra