GDPR Szolgáltatások

Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács 2016-ban megállapodott a 2016/679 EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) végleges szövegében, amely az Európai Unió hivatalos lapjában 2016. május 5-én került kihirdetésre. Célja az európai személyek adatainak védelme figyelemmel a digitalizáció elterjedésének igen jelentős mértékére, és a technika új vívmányainak a cégek napi gyakorlatában megfigyelhető elterjedésére. További lényeges cél az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok harmonizálása, és globális alkalmazása a tagállamokban. A GDPR az 1995. óta hatályban lévő Adatvédelmi Irányelvet 2018. május 25-én váltotta fel. Ettől a naptól közvetlenül alkalmazandó az EU minden tagállamában.

A GDPR előírásainak való megfelelés biztosítása érdekében a Dr. Lencse Katalin Ügyvédi Iroda az alábbi szolgáltatásokkal tud segítséget nyújtani:

GDPR állapotfelmérés és eltérés-elemzés

  • A szervezet adatkezelési tevékenységeinek, folyamatainak feltérképezése, olyan adatvagyon felmérés, amely során a szervezeten belül átfogóan vagy célzottan, személyes adatokra fókuszálva feltárásra kerülnek a szervezet által kezelt, GDPR hatálya alá tartozó adatállományok, adatkezelési folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok vizsgálata, hiányosságok feltárása a GDPR előírásaihoz viszonyítva (GAP- analízis).

 Felkészülési terv elkészítése

  • A GDPR állapotfelmérés és GAP-analízis alapján komplett felkészülési terv készítése.

A Felkészülési terv végrehajtásában nyújtott támogatás

  • Adatvédelmi szabályzati rezsim kialakítása, ezen belül, szabályzatok elkészítése illetve frissítése, adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése illetve frissítése;
  • Kapcsolódó belső adatvédelmi és egyéb érintett folyamatok ki- vagy átalakítása (pl. kockázatkezelés, incidenskezelés);
  • Adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése adatkezelési tevékenységekre;
  • Adatvédelemmel kapcsolatos szerződések, megállapodások (nyilatkozatok, adatfeldolgozási szerződések, általános szerződési feltételek, kiszervezés stb.) véleményezése, módosítási javaslatok megfogalmazása.

Adatvédelmi tudatosság erősítése

  • Testreszabott adatvédelmi oktatás tartása.

Adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátása