Szakmai tapasztalat

2016-tól       •  Dr. Lencse Katalin Ügyvédi Iroda   •   irodavezető ügyvéd

2015-2016   •  Kupai Ügyvédi Iroda   •  alkalmazott ügyvéd

2010-2015   •  OTP Bank Nyrt.  •   jogtanácsos

Az OTP Bank és a Bankcsoport munkajogi gyakorlatának szakmai irányítása, felügyelete; a Bank és Bankcsoport humánpolitikai irányításának jogi támogatása; a Bank és Bankcsoport javadalmazási politikája kialakításának és működtetésének támogatása; egyedi projekt jellegű ügyekben jogi támogatás, javaslatok készítése; szabályzatok kidolgozása, véleményezése; jogszabály változások Bankra gyakorolt hatásának elemzése, jogszabály-tervezetek véleményezése, a társaság érdekeinek érvényesítése érdekében törvények és rendeletek módosítására vonatkozó jogi javaslatok kidolgozása; tulajdonosi/vezetői döntések tartalmi előkészítése (IG, FB, közgyűlési döntések, alapítói határozatok); hatósági és bírósági eljárásokban az OTP Bank Nyrt. jogi képviseletének ellátása.

1998-1999   •  MOL Nyugdíjpénztár  •  jogtanácsos

1995-2010   •  MOL Nyrt.  •  jogtanácsos

HR-Munkajogi terület teljes körű jogi támogatása (ide értve érdekképviseletekkel történő egyeztetés, Kollektív Szerződés kötés, Etikai Tanácsi ügyek stb. intézését is ); Belső auditok jogi támogatása; Csoport szintű szabályozási rendszer kialakításában, működtetésében való aktív közreműködés, szabályzatok kidolgozása, jogi véleményezése; Társasági Biztonság ügyeinek jogi felügyelete, koordinációja; Adatvédelemmel összefüggő ügyek Csoport ill. társasági szintű felügyelete, koordinálása; Treasury tevékenység jogi támogatása (főbb ügytípusok: Szindikált hitelek, ISDA-szerződések, Csoporton belüli hitelezési ügyek, cash-pool, garanciák, bankok tendereztetése); Polgári jogi szerződések véleményezése; Jogi képviselet ellátása rendes- és választott bíróságok, hatóságok előtt.

1992-1995   •  Fővárosi Főügyészség  •  fogalmazó, ügyész

*

Tanulmányok

2018-2019 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest • adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

1997-1999 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Budapest • bank-szakjogász

1995 • IM • jogi szakvizsga

1987-1992 • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest • jogász

*

Nyelvismeret angol, orosz középfokú C típusú állami nyelvvizsga

vissza