Munkajog

busines-people

Munkaszerződés megkötése – Közreműködöm munkaszerződések elkészítésében, módosításában, aktualizálásában, munkaszerződés minták kidolgozásában, ideértve, a vezető állású munkavállalók munkaszerződéseit, segítek olyan speciális munkajogi kérdések, mint versenytilalom, prémium feltételek munkaszerződésben történő szabályozásában, továbbá tanulmányi szerződések elkészítésében.
Munkaviszony megszüntetése – Teljes körű jogi segítséget nyújtok annak érdekében, hogy a munkaviszony megszüntetése akár munkáltatói oldalról, akár a munkavállaló részéről (felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés, próbaidő alatti megszüntetés, határozott időre szóló munkaviszony megszüntetése) jogszerűen történjen, és elkerülhető legyen a felel közötti munkajogi jogvita.

Vétkes kötelezettségszegés szankcionálása, összeférhetetlenségi ügyek rendezése – Tanácsadás és egyeztetésen történő képviselet ellátása akár a munkáltatói akár a munkavállalói ügyfelek részére.

Munkaügyi szabályzatok, nyilvántartások – Segítséget nyújtok a munkáltatói belső szabályzatok kidolgozásában, felülvizsgálatában.

Munkavállalói juttatások és bérezés – Segítséget nyújtok a munkavállalók, valamint vezető állású munkavállalók juttatásával és bérezésével kapcsolatos munkajogi kérdésekben, ösztönzési rendszerek kidolgozásában, működtetésének jogi támogatásában, ide értve a speciális javadalmazási és kompenzációs rendszerek (pl. banki javadalmazási politikák) kialakításának/működtetésének támogatását is.

Átszervezés, létszámcsökkentés, jogutódlás – Teljes körű jogi segítséget nyújtok a munkáltatónál megvalósuló átszervezés, létszámcsökkentés, munkajogi jogutódlás előkészítésében, lebonyolításában, a vonatkozó munkajogi iratok elkészítésében.

Atipikus foglalkoztatási formák – Segítséget nyújtok abban az esetben, ha a munkáltató alkalmazni kívánja a munkajogi kódex által lehetővé tett rugalmas foglalkoztatási formákat, mint például: Távmunka, Munkavégzés behívás alapján, Munkakörmegosztás, Több munkáltató által létesített munkaviszony, Bedolgozás stb.

Munkaerő-kölcsönzés – Jogi tanácsadást nyújtok arról, hogy mire kell odafigyelni, ha a munkáltató kölcsönzött munkaerőt kíván igénybe venni, tájékoztatást nyújtok a kölcsönadó és a kölcsönvevő kötelezettségeiről, segítek a munkaerő-kölcsönzési szerződés megszövegezésében.

Munkabaleset, üzemi baleset, kártérítés – Jogi képviseletet látok el mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak, felmérem az igények jogosságát, az igényérvényesítési lehetőségeket, segítek abban, hogy a munkajogi jogvita egyezségkötéssel záruljon.

Kollektív munkajog – Közreműködöm kollektív szerződések elkészítésében, segítséget nyújtok az üzemi tanácsi és szakszervezeti egyeztetések során.

vissza